Audio Test Automation Engineer

Audio Test Automation Engineer

Requirements

 • Previous experience in automated software testing (experience testing audio industry products would be a big plus)
 • Solid understanding of software testing concepts, practices and tools
 • Familiarity with object-oriented programming, both in principles and in practice
 • Experience with Java and/or Ruby. Python would be a plus
 • Technical and/or operational experience with studio software and hardware tools
 • Excellent written and verbal communication skills in English.
 • Formal education in a technical field
 • Experience in GUI test automation
 • Experience using Git for source version control
 • Experience working with GitLab
 • QA leadership experience
 • Hands-on experience using Avid Audio hardware products

Apply for a job

Duties

 • Design test plans, develop and maintain automated tests for Audio software products
 • Configure, maintain and troubleshoot testing environments
 • Measure, document, analyze and report test results
 • Daily communication with the distributed Scrum Team, Product owners, QAs and developers from other Scrum Teams

 

 

W celu umożliwienia kandydowania na oferowane stanowisko oraz uwzględnienie Państwa CV w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Avid Technology, proszę o umieszczenie w przesłanym przez Państwo CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Avid Technology w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji obecnego jak i wszystkich przyszłych procesów rekrutacji a także w celu nawiązania i kontynuowania współpracy lub zatrudnienia.”

 

Benefits

 • A competitive salary
 • Stable employment (full employment contract)
 • Flexible working hours
 • A modern work from home policy (100% remote work is possible)
 • Medicover medical care
 • Life insurance
 • Medicover Sport
 • 7 days internal sick leave
 • Annual bonus